1998- Konfigurace herního pole

Umístění SMBM- prvního kvalitu ovzduší měřícího zařízení v MB

Jedno velmi nenápadné zařízení- automat, poskytující od dubna 1998 ze stejného místa a stejným způsobem každou hodinu výsledky své činnosti, nás provede chvílemi jen stěží uvěřitelným příběhem péče o věci/ statky veřejné, které zásadním způsobem ovlivňují zdraví obyvatel města Mladá Boleslav i širšího regionu. 

Ještě než bylo 16. 4. 1998 konfigurováno stávající nastavení herního pole, existovaly v MB 3 zařízení monitorující kvalitu ovzduší- manuální měřící programy, provozované tehdejším Zdravotním ústavem. Od 1. 1. 1981, 1. 7. 1981, resp. 24. 11. 1981 do 31. 12. 1995 dodávala pod zkratkami SMBM,  SMBL a SMSM data o denních koncentracích  SO2 (oxidu siřičitého), NOx (oxidů dusíku) a SPM ( tuhých znečišťujících látek). Referenční měřítka všech zařízení byla 0,5- 4 km. Jejich umístění jsou dodnes ověřitená na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/poll... , http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/poll... a http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/poll...
 

O tom, že bylo spuštěno zařízení nové, se tehdy občané dozvěděli obratem. Jak informuje měsíčník Boleslavan ( stažitelný v pdf. na webu města)  v čísle 5/2008 na straně 11 v okně PŘED 10 lety... „Bylo zahájeno měření emisí, které se provádí kousek za plátěnou halou městského stadionu a výsledek je zveřejňován na budově Knihovny města Mladá Boleslav na třídě V. Klementa“ Již první tisková zpráva obsahuje nonsens, neboť žádné emise se tu nikdy neměřily a neměří dodnes.

V čísle 9/2008 na téže straně v témže okně doplňuje „PŘED 10 LETY oznámil Boleslavan, že jsme byli prvním městem, kde se měřilo ovzduší s napojením na centrální databázi Českého hydrometeorologického ústavu Praha.“ Tentokrát se měřilo pro změnu ovzduší, ale občané byli i tehdy obratem informováni.

Bude tomu tak čím dál méně často, až se magistrát města i Boleslavan v dobách nejhorších odmlčí na mnoho let. 

David Hradiský, 8. 1. 2012