Any Solničková

Dosažený stupeň Velké cesty: 
Náčelník
Adresa bydliště : 

-

Správce: 

Salašnice: má na starosti doplňování věcí (WC papír, svíčky, petrolej, sirky, sůl, cukr, čaj atd.) a dohlížení na pořádek uvnitř Salaše (klíče, odpadky, kuchyňské i ostatní vybavení).