Zobrazit jen položky, kde
  • je
NadpisKindNode TypeStavikona řazeníČasJazyk
Obr. č. 1a - Základní schéma uspořádání zařízení na odběr aerosolu s vysokým průtokem, zdroj: Jan Bendl, PřF UK uzelObrázekvydáno19/02/2013 - 19:35Česky
Obr. č. 1b- Schéma principu fungování kaskádního impaktoru, zdroj: www.dekati.com uzelObrázekvydáno19/02/2013 - 19:36Česky
Podrobná mapa OZKO ve Středočeském kraji 2007-2011 uzelAktualitavydáno20/02/2013 - 21:32Česky
Mapa hnízd uzelObrázekvydáno20/02/2013 - 21:35Česky
Žít Boleslav- (Z)dravé město uzelAktualitavydáno22/02/2013 - 21:52Česky
Alienetto uzelObrázekvydáno22/02/2013 - 21:53Česky
Bolecard již za měsíc ? uzelAktualitavydáno25/02/2013 - 18:41Česky
Bolecard uzelObrázekvydáno25/02/2013 - 18:43Česky
Dopracována dokumentace záměru Městský krytý bazén MB uzelAktualitavydáno26/02/2013 - 18:28Česky
4 pohledy na zájmovou lokalitu, oznámení záměru STC1595- Městský krytý bazén MB, str. 12 uzelObrázekvydáno26/02/2013 - 18:31Česky
MEDETOX- Nanočástice emitované spalovacími motory v městském provozu uzelAktualitavydáno27/02/2013 - 19:57Česky
Program LIFE+ Evropské unie uzelObrázekvydáno27/02/2013 - 19:58Česky
MŽP- logo uzelObrázekvydáno28/02/2013 - 21:27Česky
Negativní trendy výskytu alergických onemocnění v MB 2005- 2011 uzelAktualitavydáno04/03/2013 - 21:23Česky
Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR uzelObrázekvydáno04/03/2013 - 21:25Česky
Pozvání k veřejnému ústnímu projednání záměru Městský krytý bazén MB uzelAktualitavydáno07/03/2013 - 00:34Česky
4 pohledy na zájmovou lokalitu, oznámení záměru STC1595- Městský krytý bazén MB, str. 12 uzelObrázekvydáno07/03/2013 - 00:34Česky
Posudek k dokumentaci doporučuje realizovat variantu A budoucí přeložky silnice I/16 uzelAktualitavydáno20/03/2013 - 19:30Česky
Wildhorse Energy project update uzelAktualitavydáno10/03/2013 - 22:46Česky
Lokalizace UCG projektu Meczek Hills, zdroj: webové stránky Wildhorse Energy Limited, www.wildhorse.com.au uzelObrázekvydáno10/03/2013 - 22:51Česky
Možnosti produkce bioplynu na zařízeních MBÚ uzelAktualitavydáno11/03/2013 - 22:38Česky
Pohled na Eastern Creek UR-3R Facility v Austrálii - největší MBÚ na jižní polokouli zpracovávající 220 tisíc tun TKO, zdroj: web Global Renewables, www.globalrenewables.com.au/facilities-operations/ uzelObrázekvydáno11/03/2013 - 22:42Česky
Doprava poškozuje zdraví značné části Evropy uzelAktualitavydáno13/03/2013 - 20:49Česky
Logo EEA- Evropské agentury pro životní prostředí, zdroj: http://www.eea.europa.eu uzelObrázekvydáno13/03/2013 - 20:52Česky
CENIA, Česká informační agentura životního prostředí uzelObrázekvydáno13/03/2013 - 21:04Česky
Veřejné ústní jednání k záměru městský krytý bazén Mladá Boleslav uzelAktualitavydáno18/03/2013 - 15:32Česky
Budova nové vodárenské věže u magistrátu města MB- foto: www.hrady.cz uzelObrázekvydáno18/03/2013 - 15:33Česky
Rozšíření autovrakoviště Hejtmánka uzelAktualitavydáno19/03/2013 - 22:23Česky
Umístění záměru STC1636 ve stávajícím areálu společnosti Autovrakoviště Hejtmánka, s.r.o. uzelObrázekvydáno19/03/2013 - 22:24Česky
Doporučená varianta A plánované přeložky silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav - Martinovice, zdroj: Dokumentace EIA, Obr. č.6, str. 61 uzelObrázekvydáno20/03/2013 - 19:37Česky
Měření PM10 a stanovení reprezentativnosti dat hlavní stanice projektu CENATOX v MB uzelAktualitavydáno22/03/2013 - 01:26Česky
DT na paneláku u bývalého kina Fórum, blíže v textu, foto: Mgr. Alexandra Baranová, PřF UK pro projekt CENATOX uzelObrázekvydáno22/03/2013 - 01:30Česky
Obr. č. 1- Orientační mapa rozmístění DT v areálu města Mladá Boleslav, foto: David Hradiský uzelObrázekvydáno22/03/2013 - 01:31Česky
Obr. č. 2- DT na stanici ČHMÚ, foto: Mgr. Alexandra Baranová, PřF UK pro projekt CENATOX uzelObrázekvydáno22/03/2013 - 01:32Česky
Obr. č. 3- DT na 7. ZŠ, foto: Mgr. Alexandra Baranová, PřF UK pro projekt CENATOX uzelObrázekvydáno22/03/2013 - 01:33Česky
Obr. č. 4- DT na staré radnici, foto: Mgr. Alexandra Baranová, PřF UK pro projekt CENATOX uzelObrázekvydáno22/03/2013 - 01:33Česky
Obr. č. 5- DT na 5. ZŠ, foto: Mgr. Alexandra Baranová, PřF UK pro projekt CENATOX uzelObrázekvydáno22/03/2013 - 01:34Česky
Obr. 6.- DT na MŠ Dukelská, foto: Mgr. Alexandra Baranová, PřF UK pro projekt CENATOX uzelObrázekvydáno22/03/2013 - 01:35Česky
Obr. 7.- DT na paneláku u kina Forum, foto: Mgr. Alexandra Baranová, PřF UK pro projekt CENATOX uzelObrázekvydáno22/03/2013 - 01:35Česky
Obr. 8.- DT- detail zařízení na 7. ZŠ, foto: Mgr. Alexandra Baranová, PřF UK pro projekt CENATOX uzelObrázekvydáno22/03/2013 - 01:36Česky
Obr. 9.- DT- detail vnitřního vybavení zařízení na 7.ZŠ, foto: Mgr. Alexandra Baranová, PřF UK pro projekt CENATOX uzelObrázekvydáno22/03/2013 - 01:36Česky
Obr. 8.- DT- detail zařízení na 8. ZŠ, foto: Mgr. Alexandra Baranová, PřF UK pro projekt CENATOX uzelObrázekvydáno22/03/2013 - 01:54Česky
Obr. 9.- DT- detail vnitřního vybavení zařízení na 8. ZŠ, foto: Mgr. Alexandra Baranová, PřF UK pro projekt CENATOX uzelObrázekvydáno22/03/2013 - 01:55Česky
Obr. č. 3- DT na 8. ZŠ, foto: Mgr. Alexandra Baranová, PřF UK pro projekt CENATOX uzelObrázekvydáno22/03/2013 - 01:56Česky
Světový den vody 2013 uzelAktualitavydáno24/03/2013 - 22:06Česky
Logo Světového dne vody 2013 uzelObrázekvydáno24/03/2013 - 22:09Česky
O životním prostředí a jiných běsech uzelAktualitavydáno25/03/2013 - 18:26Česky
Siňaja no ně zelenaja planeta - Što pod ugrozoj: klimat ili svaboda ? uzelObrázekvydáno25/03/2013 - 18:36Česky
MPO chce zastavit podporu nových obnovitelných zdrojů uzelAktualitavydáno27/03/2013 - 01:24Česky
Logo MPO uzelObrázekvydáno27/03/2013 - 01:28Česky