O nás

Vodní svět

„Zahrada je prostor, který využívá člověk ke svému užitku, ale dokáže přitom dodržovat pravidla hospodaření přírody a zachovávat křehkou rovnováhu všech bytostí, které v tomto prostoru spolu žijí. Snažíme se hledat způsoby, jak být dobrými zahradníky krajiny, kterou obýváme a využíváme…"

Ekocentrum Zahrada je součástí Domu dětí a mládeže v Mladé Boleslavi. Zaměření pracoviště na ekologickou výchovu a osvětu se datuje od roku 2007, kdy byl také poprvé použit název Ekocentrum Zahrada, namísto dřívějšího Zahrada DDM. Provoz celého areálu zajišťují profesionální chovatelé a zahradníci, pravidelné zájmové kroužky, programy pro školy a akce pro veřejnost připravují a zajišťují pedagogičtí pracovníci Ekocentra.
 
Podívejte se na náš areál, krátké video najdete zde.
 

Lidé v Zahradě

Bc.Marianna Křepelková -  vedoucí Ekocentra, ekopedagog

Mgr.Martina Kotlabová - ekopedagog

Bc.Kamil Kreisinger - ekopedagog

 

Jiří Němec - vedoucí chovatelské sekce

Tomáš Šimonek - chovatel

Markéta Fenclová - chovatelka

Dana Burešová - zahradnice

Kristýna Sáčková - chovatelka

 

Bohdana Mouchová - recepce

Helena Komárková - recepce

Iveta Heřmanová - uklizečka

Chýše