Jak můžete pomoci Vy?

Adoptujte si zvíře v miniZOO. Seznam zvířat k adopci najdete zde.

adopce zvířete je možná po dobu jednoho či půl roku – cena je u zvířete vždy uvedena.

Máte-li o adopci zájem, v kavárně s vámi vyplníme darovací smlouvu. Darovací smlouvu smí vyplnit pouze osoba starší 18 let, ale adoptivním rodičem může být kdokoliv – děti, kamarádi, třídní kolektiv, firma apod. Adopci lze hradit výhradně v hotovosti v naší kavárně.

Adoptivní rodič obdrží do tří týdnů od úhrady darovací certifikát, cedulka se jménem adoptivního rodiče je umístěna u zvířátka. K adopci zároveň získáváte po dobu adopce volný vstup do Zahrady, který prokazujete volnou vstupenkou (pouze jedna osoba, nikoliv např. třídní kolektiv, který si zvíře adoptuje). Adopcí přispíváte na krmivo.

Nabídněte své schopnosti jako externí vedoucí kroužku
Máme zájem o otevřené a flexibilní spolupracovníky s alespoň minimálním pedagogickým vzděláním, přírodovědnými znalostmi a zkušenostmi a ochotou k dlouhodobější spolupráci a osobnímu rozvoji. Kroužky v Zahradě se konají pravidelně každý týden (obvykle 1,5h.) od září do června, jednotlivé přírodovědné a ekologické programy nepravidelně podle objednávek škol. Vhodné i pro studenty vysokých škol a aktivní důchodce. V případě zájmu kontaktujte Mariannu Křepelkovou (326 329 113) nebo ředitelku organizace DDM Alenu Holíkovou (326 323 281).

Přineste zvířatům suché pečivo, jablka či mrkev
Provozní pracovníci Zahrady od Vás rádi přijmou dobře usušené neplesnivé pečivo a zdravá (třeba scvrklá, ale nenahnilá) jablka a mrkev kdykoliv v provozní době Zahrady. Darování většího množství než 1 pytel či 1 přepravku oznamte prosím předem na tel. 724 985 150.

Podpořte finančně provoz a rozvoj Ekocentra a miniZOO
Každý malý i větší finanční dar pomůže ke zkvalitnění péče o zvířata, k financování akcí a programů ekocentra i k uskutečnění drobných i větších vylepšení v areálu miniZOO. Drobné finanční dary můžete vhodit do uzamčené skleněné nádoby v naší kavárně. Dárcům větších částek rádi zařídíme potřebný doklad pro odpočet daru z daňového základu. Pro domluvu o konkrétní formě a účelu věcných či finančních darů kontaktujte Bohdanu Mouchovou (tel.326 329 113), pro upřesnění účetních formalit kontaktujte paní Čančíkovou na ekonomickém oddělení DDM (tel. 326 323 281). Také můžete adoptovat některé z našich zvířat, viz sekce Adopce zvířat.

Staňte se dobrovolným pomocníkem
Uvítáme pomoc při přípravě a organizaci akcí Ekocentra Zahrada pro děti i dospělé. Kontaktujte pedagogy v ekocentru osobně či na tel. 326 329 113.

Všem našim dobrovolníkům velmi děkujeme, zejména dubnový Zeměfest si už bez vás a vaší pomoci nedokážeme představit!