Jak můžete pomoci Vy?

Přispějte na krmení zvířat v miniZOO. Seznam zvířat najdete zde.

Příspěvek na krmení je možný po dobu jednoho či půl roku – cena je u zvířete vždy uvedena.

Máte-li zájem na krmení přispět, v kavárně s vámi vyplníme darovací smlouvu. Darovací smlouvu smí vyplnit pouze osoba starší 18 let, ale na darovacím certifikátu a na cedulce u zvířete může být uveden kdokoliv – děti, kamarádi, třídní kolektiv, firma apod. Platby upřednostňujeme v hotovosti, po dohodě lze ve výjimečných případech realizovat platbu na účet.

Do tří týdnů od úhrady obdržíte darovací certifikát. Při platbě nad 400,- Kč získáváte zároveň volný vstup do Zahrady, který prokazujete volnou vstupenkou (pouze jedna osoba, nikoliv např. třídní kolektiv, který zvíře podporuje).

Nabídněte své schopnosti jako externí vedoucí kroužku
Máme zájem o otevřené a flexibilní spolupracovníky s alespoň minimálním pedagogickým vzděláním, přírodovědnými znalostmi a zkušenostmi a ochotou k dlouhodobější spolupráci a osobnímu rozvoji. Kroužky v Zahradě se konají pravidelně každý týden (obvykle 1,5h.) od září do června, jednotlivé přírodovědné a ekologické programy nepravidelně podle objednávek škol. Vhodné i pro studenty vysokých škol a aktivní důchodce. V případě zájmu kontaktujte Mariannu Křepelkovou (326 329 113) nebo ředitelku organizace DDM Alenu Holíkovou (326 323 281).

Přineste zvířatům suché pečivo, jablka či mrkev
Provozní pracovníci Zahrady od Vás rádi přijmou dobře usušené neplesnivé pečivo a zdravá (třeba scvrklá, ale nenahnilá) jablka a mrkev kdykoliv v provozní době Zahrady. Darování většího množství než 1 pytel či 1 přepravku oznamte prosím předem na tel. 724 985 150.

Podpořte finančně provoz a rozvoj Ekocentra a miniZOO
Každý malý i větší finanční dar pomůže ke zkvalitnění péče o zvířata, k financování akcí a programů ekocentra i k uskutečnění drobných i větších vylepšení v areálu miniZOO. Drobné finanční dary můžete vhodit do uzamčené skleněné nádoby v naší kavárně. Dárcům větších částek rádi zařídíme potřebný doklad pro odpočet daru z daňového základu. Pro domluvu o konkrétní formě a účelu věcných či finančních darů kontaktujte Bohdanu Mouchovou (tel.326 329 113), pro upřesnění účetních formalit kontaktujte paní Čančíkovou na ekonomickém oddělení DDM (tel. 326 323 281).

Staňte se dobrovolným pomocníkem
Uvítáme pomoc při přípravě a organizaci akcí Ekocentra Zahrada pro děti i dospělé. Kontaktujte pedagogy v ekocentru osobně či na tel. 326 329 113.

Všem našim dobrovolníkům velmi děkujeme, zejména dubnový Zeměfest si už bez vás a vaší pomoci nedokážeme představit!