Vycházky v otázkách

Autor: Vrtiška, J. a Nezmaři
Doporučený věk: neomezeno

„Kdo si umí neustále klást otázky a pokouší se na ně hledat odpovědi, ten žije". To je úvodní věta příručky s přírodovědnými náměty pro pozorování živé i neživé přírody (okolí základny, počasí, pařez, cesta, strom, potok, louka, květina, kámen).