Velké putování skřítka Ostružinky

Autor: Katka Vrtišková
Rok vydání: 2012
Doporučený věk: Do 9 let

Kniha plná pohádek a námětů pro výtvarné a pracovní aktivity, doplněných fotografiemi a ilustracemi Lídy Pokorné. Pro každý měsíc školního roku jsou připraveny tři pohádky, které se zaměřují na dění v přírodě a na lidové zvyky a obyčeje. Součástí je DVD určené primárně pro učitele 1.a2. ročníků ZŠ s nabídkou nejrůznějších činnosti pro prvouku a environmentální výchovu, křížovky, doplňovačky, pracovní listy, náměty pro hudební i tělesnou výchovu.