Školka blízká přírodě

Autor: tereza Vošahlíková a kolektiv autorů
Rok vydání: 2012
Doporučený věk: Do 9 let

Projekt Školka blízká přírodě propojuje teoretické základy vzdělávání pro udržitelný rozvoj s praxí pedagogů mateřských škol. Publikace představuje osm témat vzdělávání pro udržitelný rozvoj, jejich pojítkem je poznání, že o budoucnosti rozhodujeme dnes a děti mají plné právo se na tomto rozhodování podílet.