Příběh lnu

Autor: Lenka a Jiří Kmoškovi
Rok vydání: 2013
Doporučený věk: Od 10 let

Spolek archaických nadšenců ze Sebranic věnoval tuto knížku hrdé a krásné rostlině s názvem len setý. Zároveň je vzpomínkou na dnes již zaniklou tradici pěstování a zpracování přadného lnu v našich zemích a vyjádřením obdivu generacím rolníků, tkalců a přadlen, kteří se prací se lnem po staletí zabývali. Kniha je rozdělena do teoretické a praktické části, které se navzájem doplňují a poskytují tak ucelený obraz o problematice ručního pěstování a zpracování lnu starými technologiemi. Je doplněna bohatým fotografickým materiálem.