Les ve škole - škola v lese

Autor: Dvořáková, V., Maršíková, I., Winterová,L.
Doporučený věk: Od 10 let

Ilustrované pracovní listy se zabývají ekosystémem lesa z mnoha pohledů. Vedle již klasických témat probíraných v rámci školních osnov se věnují také např. významu lesa v krajině, hospodaření v lese a dřevu jako obnovitelné surovině.