Klíč k určování mechů a kapraďorostů

Autor: Dvořáková, V. a kol.
Doporučený věk: Od 10 let

Tato pomůcka Vás provede zeleným světem přesliček, plavuní a kapradin i mechů. Pomocí jednoduchých znaků se naučíte určovat naše nejběžnější druhy, které rostou v lesích, na loukách i v mokřadech. Laminovaný klíč je doplněn také schematickými nákresy typů lístků, lodyžek, tobolek a výtrusů.