Hurá z lavic 2

Doporučený věk: Od 10 let

Celkový popis a přehled aktivit pro výukový program Člověk a životní prostředí. Jednotlivé metodické návody k 12 tématům mohou učitelé beze změny využít ve vyučovacích hodinách (v metodických listech jsou uvedeny předměty, pro něž jsou dané aktivity vhodné, a příklady otázek, které lze použít při opakování).