Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ- Tři kroky k aktivnímu vyučování

Autor: Petra Šebešová, Petra Šimonová
Rok vydání: 2013
Doporučený věk: Od 10 let

Pomůcka pro učitele ZŠ a SŠ, kteří chtějí, aby jejich žáci byli aktivní a zajímali se o svět kolem sebe. Publikace nabízí výběr hodin s aktuálními tématy dnešní doby. Všechny vybrané hodiny vycházejí z ověřených materiálů Sdružení TEREZA, většina z nich využívá principů a postupů programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Třífázový model učení E - U - R je uplatněn v ukázkách 17 výukových hodin na témata jako jsou biopotraviny, domácí ekologie, znečištění životního prostředí či biodiverzita. Publikace nabízí hodiny použitelné v předmětech přírodopis, český jazyk, angličtina či zeměpis.