Desatero domácí ekologie

Autor: Máchal, A., Vlašín, M., Smolíková, D.
Rok vydání: 2000
Doporučený věk: Od 10 let

Druhé rozšířené vydání této publikace Vám pomůže orientovat se ve správném ekologickém chování, co se týče ovzduší, vody, energií, dopravy, odpadů, zahrady, stravy, zdraví, sounáležitosti s přírodou, ale i globalizací, která se stále více týká každé domácnosti. Kniha je doplněna slovníčkem ekologických pojmů, rejstříkem a přílohami, které se týkají struktury spotřeby vody a energie, struktury odpadů v domácnostech, dále obsahují výběr ekozemědělců registrovaných ve svazu ekologických zemědělců PRO-BIO, seznam přísad (tzv. "éčka"), seznam kosmetických firem netestujících na zvířatech, jejichž výrobky se prodávají na českém trhu, adresář NNO a státní správy s působností v oblasti ŽP a zákon čís. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí.