"Ze starého nové"

Cílová skupina:
  • ZŠ - 1. stupeň: od 5.ročníku
  • ZŠ - 2. stupeň: do 9. ročníku
  • Víceletá gymnázia
  • Střední školy
Výukový předmět: Fy, PV, OV

Sada laminovaných fotografií a vzorků z provozů zpracovávajících odpad (papír, plasty, PET lahve, tetrapack, organický odpad, spalovna, skládka) s metodickými náměty využití. K zapůjčení 2 sady.