DVD Hlasy noci - Noční ptáci a žáby

Cílová skupina:
  • Mateřské školy
  • ZŠ - 1. stupeň
  • ZŠ - 2. stupeň
  • Víceletá gymnázia
Výukový předmět: Přírodověda, přírodopis

Dvě DVD s hlasy nočních živočichů - První DVD je věnováno sovám a ostatním nočním ptákům, druhé je věnováno žábám a dále živočichům, které vydávají zvuky jim podobné. Zvuky jsou doplněny fotografiemi a informacemi, co jednotlivé zvuky znamenají.