DVD Členovci

Cílová skupina:
  • ZŠ - 1. stupeň: 7-12
  • ZŠ - 2. stupeň: 12-15
  • Víceletá gymnázia: 11-19
  • Střední školy: 15-19
Výukový předmět: Přírodověda, přírodopis, biologie

 DVD si klade za cíl seznámit diváky s říší členovců tak, jak to učebnice neumožňují - v detailech, souvislostech, příbězích, věcně i emotivně. DVD je členěno do pěti filmů a dvanácti částí. Uživatel má možnost si zvolit, zda bude sledovat s druhovými jmény nebo bez nich.