Přírodní úkryt pro zvířata

 

PROČ?
Vítanými společníky a pomocníky na zahradě nejsou jenom ptáci. Spoustu much, komárů, housenek, plžů i mláďat nevítaných hlodavců zkonzumují také ještěrky a slepýši. Hlodavce i větší hmyz loví i užovka hladká. Navíc tím, že jim přichystáme přátelské prostředí, přispíváme k jejich ochraně. Jsou totiž ohrožováni a hubeni různými zásahy do přírody, automobilismem, jedy v zemědělství, mají stále méně přirozeného prostředí.

 

JAK NA TO?
Na zahradě se budou ještěrky, hadi i slepýši držet, pokud jim poskytneme dostatek úkrytů. Mnohdy stačí hromada kamení a dřeva v klidném koutě, kterou nepřemisťujeme. Ideální jsou také suché zídky, vystavěné z kamenů kladených na sebe bez malty, popř. vyplněných různorodou sutí. Spáry mezi kameny můžeme také vyplnit zeminou a osadit drobnými skalničkami, některé skuliny ovšem necháme záměrně volné jako úkryty.

Užovky potřebují také dostatek hustých keřů (svědčí také ptákům a ježkům), pod které se v parném létě rády schovávají. Jako zimoviště poslouží všem plazům dobře přístupný kompost nebo velká kupa listí překrytá vrstvou klacků.

 

JAK ZIMUJÍ?
Ve strnulém stavu díky své studenokrevnosti vydrží plazi o hladu bez problémů řadu měsíců, ale nesmí zcela promrznout. Proto je pro ně vhodný úkryt životně důležitý. Užovky rády zimují pohromadě v propletených hadích klubkách, ještěrky spí obvykle samostatně nebo v párech.Když na zahradě objevíme užovku či slepýše, který se nehýbe a vypadá jako mrtvý, není třeba ho hned pohřbívat. Stavění se mrtvým je totiž jeden z nejčastějších obranných manévrů užovek a slepýšů. 

 

Kultivovaná hromada kamení pro plazí nájemníky