Lišky

Kroužek je zaměřen na získávání teoretických a praktických dovednosti v péči o zvěř a její prostředí, myslivecké tradice, kynologii a střelectví. Pětkrát v roce tématicky zaměřená poznávací výprava.

Aktivity kroužku probíhají na pracovišti Pavilon (Purkyňova 224), v klubovně Brouk.

Cena/rok: 
1600,- Kč
Cena/pololetí: 
950,- Kč
Věk: 
9 - 15
Termíny: 
Po 16:45 - 18:15 Eliška Pýchová