Brontíci

Brontíci

Přírodovědný kroužek Brontíci je určen pro všechny chlapce a dívky ve věku 8 - 14 let, kteří se zajímají o přírodu, chtějí poznávat přírodní taje a zákonitosti, rádi objevují nové věci. Probíhá formou pravidelných setkání jednou týdně v v Ekocentru Zahrada DDM.

Cena/rok: 
0,- Kč
Cena/pololetí: 
950,- Kč
Věk: 
8 - 14
Termíny: 
St 15.00 - 17.00 Martina Kotlabová