Knihovna a pomůcky

Jak učit POLY

Cílová skupina:
 • Mateřské školy
 • ZŠ - 1. stupeň: 1. - 2. ročník
Výukový předmět: průřezové

Metodické listy pro učitele na podporu polytechnického vzdělávání. Vydala Líska, z.s.

Oblasti: materiály, řemesla, zahrada, voda, země, vzduch, Slunce

Zlatá nit

Cílová skupina:
 • ZŠ - 2. stupeň: 6.- 9. ročník
Výukový předmět: Fy, VV, ČJ, MAT, průřezové

Metodický materiál SEV Sluňákov zaměřený na Slunce z různých zorných úhlů (hvězda, hodinář, malíř, počasí, obživa, energie).

DVD Hlasy noci - Noční ptáci a žáby

Cílová skupina:
 • Mateřské školy
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň
 • Víceletá gymnázia
Výukový předmět: Přírodověda, přírodopis

Dvě DVD s hlasy nočních živočichů - První DVD je věnováno sovám a ostatním nočním ptákům, druhé je věnováno žábám a dále živočichům, které vydávají zvuky jim podobné. Zvuky jsou doplněny fotografiemi a informacemi, co jednotlivé zvuky znamenají.

DVD Členovci

Cílová skupina:
 • ZŠ - 1. stupeň: 7-12
 • ZŠ - 2. stupeň: 12-15
 • Víceletá gymnázia: 11-19
 • Střední školy: 15-19
Výukový předmět: Přírodověda, přírodopis, biologie

 DVD si klade za cíl seznámit diváky s říší členovců tak, jak to učebnice neumožňují - v detailech, souvislostech, příbězích, věcně i emotivně. DVD je členěno do pěti filmů a dvanácti částí. Uživatel má možnost si zvolit, zda bude sledovat s druhovými jmény nebo bez nich.

Rybí vystřihovánky, Ptačí vystřihovánky, Vystřihni si motýla, Vystřihni si brouka

Cílová skupina:
 • Mateřské školy: 5-6
 • ZŠ - 1. stupeň: 6-11
Výukový předmět: Přírodověda, Výtvarná výchova

Vystřihovánky základních druhů sladkovodních ryb s jejich stručným popisem.

Vystřihovánky základních druhů ptáků (brhlík, čáp, dudek, labuť, ledňáček, puštík, straka, strakapoud, sýkora, volavka) s jejich stručným popisem.

Vystřihovánky základních druhů motýlů.

Vystřihovánky základních druhů brouků (hrobařík, chroust, klikoroh, majka, mandelinka,potápník, roháč, slunéčko, střevlík, svižník, tesařík, zlatohlávek) s jejich stručným popisem.

Sady vám rádi zapůjčíme k okopírování.

Měřič spotřeby energie

Cílová skupina:
 • ZŠ - 1. stupeň: od 5.ročníku
 • ZŠ - 2. stupeň: do 9. ročníku
 • Víceletá gymnázia
 • Střední školy
Výukový předmět: F, OV

Jednoduchý měřič spotřeby energie pro všechny běžné elektrospotřebiče na 220V měří jejich okamžitý příkon (0,2 - 3680W). Díky nízké prahové hodnotě měření je možné měřit i spotřeby v režimu STANDBY. Měřící sadu včetně informačních materiálů zapůjčila energetická společnost PRE

"Ze starého nové"

Cílová skupina:
 • ZŠ - 1. stupeň: od 5.ročníku
 • ZŠ - 2. stupeň: do 9. ročníku
 • Víceletá gymnázia
 • Střední školy
Výukový předmět: Fy, PV, OV

Sada laminovaných fotografií a vzorků z provozů zpracovávajících odpad (papír, plasty, PET lahve, tetrapack, organický odpad, spalovna, skládka) s metodickými náměty využití. K zapůjčení 2 sady.

Tajemství vody - kufr plný pokusů

Cílová skupina:
 • ZŠ - 1. stupeň: od 4. ročníku
 • ZŠ - 2. stupeň: do 9. ročníku
Výukový předmět: Ch, Bi, Z, Fy

Objemný kufr s kompletními pomůckami pro 39 praktických žákovských pokusů s vodou obsahuje i metodickou příručku pro učitele a 30ks žákovských manuálů. Sadu vytvořila a věnovala společnost Veliola water

Sada na výrobu recyklovaného papíru

Cílová skupina:
 • ZŠ - 1. stupeň: od 1. ročníku
 • ZŠ - 2. stupeň: do 9. ročníku
 • Víceletá gymnázia
 • Střední školy
Výukový předmět: Ch, Bi, VV, PV

Kompletní vybavení pro výrobu recyklovaného papíru, stačí přinést dostatek starých novin… K zapůjčení 3 sady.