Otevření činnostní stezky „Energie“ v Mladé Boleslavi

Datum akce: 24. březen 2011
P2 ENERGIE - "Energošlap"

24. března od 17:00 bude slavnostně otevřena činnostní stezka „Energie“, nově instalovaná v mladoboleslavském Ekocentru Zahrada. 14 originálně vytvořených panelů umožňuje aktivně zjišťovat, kolik energie spotřebováváme v běžném životě, jaké jsou naše současné zdroje, nakolik je naše hospodaření s energií dlouhodobě udržitelné a kde můžeme nejsnáze ušetřit. 

Činnostní stezka bude umístěna ve venkovních prostorech Ekocentra Zahrada nastálo a volně přístupná návštěvníkům miniZOO. Soubor interaktivních panelů je navržen především jako doplněk výuky fyziky a environmentální výchovy na 2. stupni ZŠ a na středních školách. Jednotlivé panely si můžete prohlédnout předem na www.MB-eko.cz/zahrada/stezky, ve vstupní kavárně lze za symbolických 10Kč získat žákovské pracovní listy a celobarevné taháky pro samostatnou či skupinovou práci celé třídy, spolu s praktickou metodikou pro pedagogy a bohatým zásobníkem námětů a odkazů na další aktivity ve škole.

Činnostní stezku spolu s pracovníky ekocentra a jejími tvůrci slavnostně otevřou jednatelé společnosti ŠKO-ENERGO, která její vznik finančně podpořila. Úvodní seznámení s jednotlivými panely je volně přístupné veřejnosti a doporučujeme je pedagogům, kteří by mohli činnostní stezku v budoucnu se svými třídami navštívit.

Od 18:00 pak následuje v Zahradě v rámci festivalu Jeden svět projekce snímku „Čtvrtá revoluce - energetická soběstačnost“ o plánech Německa dosáhnout během 30 let energetické nezávislosti na neobnovitelných zdrojích, doplněná následnou diskusí. Více informací o festivalu Jeden svět 2011 v Mladé Boleslavi najdete na www.temadne.cz

P2 ENERGIE - "Energošlap"
Autor námětu činnostní stezky Honza Cindr
VIP hosté: jednatel ŠKO-ENERGO Vladimír Handlík a ředitelka DDM Hana Suková-Pela
Mezi přítomnými bylo nejvíc učitelů, kteří stezku (snad) využijí se svými žáky a studenty
Nechyběl ani p. Sedláček z komise životního prostředí magistrátu
Určitě největší zájem měl pan Handlík.