Jmenuji se Jizera

Výukový program o nejvýznamnějším pravostranném přítoku Labe, řece Jizeře. Program žáky seznamuje s vodním světem, učí je rozlišit a pojmenovat jednotlivé části toku řeky, poznávat zástupce živočišné a rostlinné říše žijící a vyskytující se v daném prostředí. Součástí VP je práce s interaktivní tabulí a pozorování ryb ve velkokapacitním  sladkovodním akváriu.

Vybavení učebny interaktivní tabulí a vývoj programu finančně podpořilo Ško-energo.

Cílová skupina:
  • ZŠ - 1. stupeň: 4.-5.třída
  • ZŠ - 2. stupeň: 6.třída
Výukový předmět: Přírodověda, přírodopis, vlastivěda
Trvání: 90 minut
Cena: 40 Kč
Typ programu: 
Programy ekologické výchovy
Místo programu: 
V ekocentru
Garant programu: 
Marianna Křepelková