Programy ekologické výchovy

Při filtrování můžete vybrat více kategorií najednou (držte klávesu CTRL).

Při filtrování můžete vybrat více kategorií najednou (držte klávesu CTRL).

Vážení pedagogové,

na školní rok 2023/2024 bude možné přihlašování na výukové programy od 19.9.2023 od 9:30 hodin, a to pouze prostřednictvím on-line rezervace, . Neobjednávejte si programy prostřednictvím e-mailu, telefonicky ani osobně.

Máte-li zájem o nekomentovanou skupinovou prohlídku minizoo v dopoledních hodinách, zavedli jsme pro vás novou položku v rezervačním systému Reenio, odkaz zde: https://ddm-mb.reenio.cz/cs/#/term/P559026R44171;viewMode=day

Přihlašovat se můžete průběžně. V pondělí v dopoledních hodinách nebude na recepci žádný pracovník, proto nemůžeme nepřihlášeným školním kolektivům zaručit, že se do areálu dostanou.

Výukové programy nelze hradit ze šablon.

Podmínky účasti na výukovém programu:

1.Programy jsou určeny pro skupiny od 12 do 25 (max. 30) účastníků, není-li uvedeno jinak. Menší či větší skupiny bez předchozí domluvy mohou být odmítnuty.

2.Programy nelze bez předchozí domluvy krátit.

3.Doprovázející pedagog se účastní celého programu, lektor nepřebírá zodpovědnost za chování účastníků a případné škody a ztráty jimi způsobené.

4.Na programy v ekocentru (mimo terénní) doporučujeme vzít s sebou přezůvky. Do terénu vhodný oděv a obuv.

5.Peníze od žáků vybírá a proti účtence předává pedagog - prosíme, připravte si přesnou částku.

 

Název Pro koho
Přírodovědný pragram Plazi, Hadi
ZŠ - 1. st., ZŠ - 2. st., VG, SŠ
Kamarádi z půdy
MŠ, ZŠ - 1. st.
Kam se zraněným zvířetem?
ZŠ - 1. st., ZŠ - 2. st., VG, SŠ
Hrajeme si s přírodou
MŠ, ZŠ - 1. st.
Exkurze v Zahradě - komentovaná prohlídka miniZOO
ZŠ - 1. st., ZŠ - 2. st., SŠ
Zvířátka na statku
MŠ, ZŠ - 1. st.
Co dělají zvířátka v zimě (na podzim)?
MŠ, ZŠ - 1. st.
Kdo je tu doma? - terénní praktika
ZŠ - 1. st., ZŠ - 2. st., VG
Za zvířátky do ohrádky
MŠ, ZŠ - 1. st.
Šnečku, šnečku
MŠ, ZŠ - 1. st.
Mlsej s orangutanem
ZŠ - 1. st., ZŠ - 2. st.
Od semínka ke chlebu
ZŠ - 1. st., ZŠ - 2. st.
Život stromu - seznámení prožitkem ZŠ - 1. st.
Včelí domeček ZŠ - 1. st.
Netopýři a les ZŠ - 1. st.
Ptáci - vstup do ptačího světa prožitkem ZŠ - 1. st.
Šlo semínko do světa ZŠ - 1. st.
Včelí rojení - praktická dílna ZŠ - 1. st.