Zeměfest 2018 - jaký byl?

Zeměfest 2018 - jaký byl?

Letošní Zeměfest jsme věnovali vodnímu živlu. Skvělé na tom je, že jsme si vodu mohli dosyta užít - čabrání, cachtání, sjíždění Klenice, přelévání, máčení, ždímání, ochutnávání, polévání, přenášení - a to vše za slunečného a takřka letního počasí! Lesopark Štěpánka poskytl příjemný stín, na louce bylo rozprostřeno mnoho piknikových dek, atmosféru dokreslovaly kapely Isara a Pan Sysel, slovem doprovázel celou akci Honza Cindr.

Za touto skvělou akcí stojí především neúnavná práce šedesátky dobrovolníků a všech pracovníků Domu dětí a mládeže, bez jejichž přičinění bychom festival věnovaný ochraně naší planety nedokázali v takové míře uskutečnit.

Takřka třem tisícovkám návštěvníků jsme nabídli mnoho aktivit. Pro děti byla připravena mnohá stanoviště v podobě tvůrčích dílniček, her či pokusů, u rybářů si děti mohly sáhnout na živé ryby nebo jinde zkusily chůzi po laně. Hasiči se svou technikou předváděli svůj um poblíž Rychty na louce, vodáci u mola nabízeli projížďky po Klenici. Návštěvníci si mohli popovídat o kořenových čističkách, jejich výhodách či nevýhodách, ve stanu měli možnost zhlédnout krátké filmy s environmentální tematikou, na Africké stezce si mohli vyzkoušet, jaké to je, jít terénem s těžkým barelem plným vody. Tvořivci si mohli uvázat věnec z lokálních květin a proutí, nebo sejmout malbu z vodní hladiny.

Všichni příchozí si mohli prohlédnout výstavu komiksů, která je výsledkem tvorby dětí základních a středních škol "Voda budoucnosti – Budoucnost vody" a fotografickou výstavu „Co skrývá něžná krása květin“ o podmínkách pěstování řezaných květin v Africe a problémech, které to přináší.

Součástí akce byla také dražba kytic uvázaných z lokálních květin a travin, která se setkala s velkým ohlasem a báječnou diváckou kulisou. Výtěžek z dražby byl věnován organizaci Člověk v tísni na program VODA, který pomáhá zajistit čistou vodu a zlepšit hygienu v chudých zemích Afriky a Asie.

Stovka návštěvníků si otestovala své chuťové pohárky - rozpoznat čtyři druhy vody (kohoutkovou, balenou stolní, kojeneckou stáčenou a minerální) se podařilo dvaceti osmi tipujícím.

Celou akci oživovala a doplňovala nabídka vegetariánského i nevegetariánského jídla a stánkový prodej.

Hlavními partnery akce byli město Mladá Boleslav, vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. a Zdravé město Mladá Boleslav.

O Zeměfestu v médiích:

http://mb-net.cz/zemefest%2Dna%2Dstepance%2Dprinesl%2Dzabavu%2Di%2Dponauceni/d-57632

http://www.rybarimb.cz/boleslavsky-rybarsky-krouzek-soucasti-zemefestu-2018/

https://www.youtube.com/watch?v=8hguOUDydDI

https://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-na-stepance-se-uskutecnil-zemefest-20180423.html

 

Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?
Zeměfest 2018 - jaký byl?