Záchrana živočichů

Sova pálená
Jarní a letní měsíce jsou v přírodě obdobím vyvádění mláďat.
Lidé, kteří vidí např. zdánlivě opuštěná ptáčata, mají často snahu je zachraňovat. Přitom ve vývoji mnoha ptačích druhů jde o běžnou fázi, kdy odrostlá ptáčata opouštějí hnízdo a posedávají na zemi, na stromech, na keřích, jejich rodiče si je hlídají a krmí, dokud nejsou soběstačná.
Ve městech a na vesnicích se často jedná o mláďata drozdů, kosů, ale i dalších běžných druhů pěvců. Odrostlé a opeřené ptačí mládě bez zjevného poranění či bez viditelného vyčerpání neodnášíme pryč. Je-li na zemi, posadíme ho na keř či na větev, kde se k němu nedostanou kočky a další predátoři. Odrostlá mláďata sov čekající v lese na krmení rodičů ponecháme na místě.
Specifickým případem jsou rorýsi. Dostanou-li se dospělí ptáci na zem, nejsou odtud schopni sami vzlétnout (může za to anatomická stavba jejich nohou, díky níž se neodrazí).

Je vhodné rorýse vzít a zkusit ho vyhodit nad trávníkem do vzduchu. Pokud rorýs vzlétne a odlétne, je vše v pořádku, pokud splachtí na zem, oznámíme případ záchranné stanici.
Často jsou z přírody zbytečně „zachraňováni“ i někteří savci, např. malí zajíčci a srnčata, která matky úmyslně nechávají o samotě a pravidelně se k nim vracejí. Nejsou-li tato mláďata zraněná, necháme je na místě a nesaháme na ně holou rukou. Je možné je položit mimo místo ohrožení (cesta, chodník) např. pomocí rukavic, hadru.
 
Rovněž mládě ježka v létě lidskou pomoc nepotřebuje. Ani malých ježků, které není třeba zachránit, se nedotýkáme rukou.
Záchrana je nutná, když nalezneme zraněné, otřesené či vyčerpané zvíře (v případě ptačích mláďat např. hnízdo s holátky, která jsou zcela nesoběstačná, nebo ještě nevzletná mláďata rorýsů či dravců, např. poštolek), ale i mláďata veverek vypadlá z hnízda.

Nejvhodnější je ihned kontaktovat naše chovatele (ve všední dny), nebo záchrannou stanici v Huslíku u Poděbrad. Pro zraněného živočicha je nejlepší, když se co nejdříve dostane k ošetření.
 
Pokud však není odborná záchrana ihned k dispozici, např. o víkendech, je žádoucí nemohoucím živočichům poskytnout základní pomoc. Ptáci mohou být vyčerpaní kvůli nedostatku vody a potravy. Jako první pomoc obvykle stačí žloutek z vařeného vejce, piškot namočený ve vodě, strouhané libové syrové maso. Vodu je často třeba podat pomocí očního kapátka nebo stříkačky.
Nalezneme-li zesláblého netopýra, uložíme ho do krabice pomocí rukavice nebo hadru, nakrmíme ho (např. roztokem vody s medem nebo cukrem — pomocí kapátka nebo stříkačky), a pokud se vzpamatuje, večer ho vypustíme. Zraněného předáme do stanice.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Záchranné stanice neberou kočky a psy. V těchto případech je zapotřebí obrátit se na městskou policii (telefonní číslo 156) nebo na magistrát.