Světový den vody 22. března 2018 - NATURE FOR WATER - PŘÍRODA PRO VODU

Světový den vody 22. března 2018 - NATURE FOR WATER - PŘÍRODA PRO VODU

Každoročně si 22. března připomínáme význam vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů vyhlášen tento den Světovým dnem vody.

Letošní téma Světového dne vody je NATURE FOR WATER - PŘÍRODA PRO VODU

Sucho, povodně, znečištěné vodní toky. I to jsou důsledky znehodnocené půdy, která není schopna zadržovat vodu, a špatného lesního a vodního hospodářství. A řešení těchto problémů je nutné hledat v přírodě. Výsadba nových stromů, revitalizace údolních niv nebo obnova mokřadů zlepší přirozený koloběh vody, a tím i kvalitu života nás všech. Takový je stručný popis letošního motta „Příroda pro vodu“.

Voda pokrývá přibližně 74% povrchu Země, přičemž 71 % povrchu pokrývá slaná voda moří a oceánů, jež tvoří 97 % celého vodstva na naší planetě. Slaná voda obsahuje průměrně 35 g solí v jednom litru – především chlorid sodný, chlorid hořečnatý a další soli jako síran hořečnatý, síran vápenatý, síran draselný a jiné.

Sladká voda tvoří jen nepatrnou část hydrosféry - 3 %, přičemž téměř 70 % této vody je vázáno v ledovcích. Dalších 30 % tvoří voda podzemní a jen necelé procento představuje voda povrchová a atmosférická.

 

 

VÍTE, JAKÁ JE SPOTŘEBA VODY VE SVĚTĚ?

OBLAST

Spotřeba l/den/osoba

USA

295

Vyspělé západoevropské země

129 - 135

Česká republika

120

Země třetího světa

20

 

 

Hygienické minimum deklarované Světovou zdravotnickou organizací

100

Momentálně žije v oblastech s nedostatkem přirozené vody asi 1.2 miliardy obyvatel. Dalších 1.6 miliardy lidí trpí nedostatkem vody v důsledku nedostačující infrastruktury v dané zemi.

Jak můžeme s vodou nakládat, jak se  o ni správně starat, co nám voda dává a bere, to vše a mnohem více se můžete dozvědět na akci, kterou pro vás připravujeme na sobotu 21. dubna 2018. Tento den se v lesoparku Štěpánka uskuteční ZEMĚFEST 2018 s podtitulem VODA. Těšíme se na vás!