Spolupráce se záchrannou stanicí V Huslíku

Spolupráce se záchrannou stanicí V Huslíku

Milí návštěvníci,

jako sběrné místo záchranné stanice v Huslíku u Poděbrad jsme za poslední rok od vás přijali více než stovku zraněných nebo jinak handicapovaných volně žijících zvířat. Nejčastěji jste k nám do ekocentra Zahrada nosili zraněné dravé a zpěvné ptáky, sovy, netopýry a ježky.

Ježků prošlo naší Zahradou k dnešnímu dni 27 exemplářů. Většina z nich díky vám a díky péči záchranné stanice v Huslíku žije a na jaře budou po zazimování vypuštěni zpět do volné přírody. Netopýrů jsme k dnešnímu dni přijali osm, zachránili jste také desítku dravých ptáků a sov, nejčastěji nalezených u silnic.

 

Jak si správně počínat při nálezu zraněného živočicha či opuštěného mláděte?

Co dělat s nalezeným živočichem?

Záchranné stanice poskytují péči pouze u nás volně žijícím druhům živočichů. Pro ošetření či odchyt koček, psů a dalších domácích zvířat se obracejte na nejbližší útulek či přímo na městskou policii (tel 156).

Pokud naleznete poraněného živočicha, pokuste se ho bezpečně a šetrně odchytit a dopravit v provozní době do Zahrady. Není-li to možné, zavolejte nám (724 985 150), nebo do Stanice pro ohrožené a handicapované živočichy v Huslíku (pan Vaněk - tel. 603 864 822), pokusíme se zajistit odchyt a přepravu zraněného zvířete.

Nejčastější příčiny ohrožení

  • střet s auty (ptáci, sovy, ježci, srny, zajíci..)
  • vypadnutí z hnízda či jeho zničení (ptačí a veverčí mláďata)
  • nedostatečná připravenost na zimu (nedorostlí mladí ježci, kteří mají v listopadu menší
  • hmotnost než 600g)
  • zranění dravců elektrickým proudem (uzemněním vodiče na neupravených „sloupech smrti“)
  • náraz ptáků do oken či skleněných stěn
  • vyrušení netopýrů z hibernace

Čeho se vyvarovat? / Nejčastější chyby, které zhatily zvířecí životy

Naleznete-li osamocené mládě savce (srnče, zajíčka), nedotýkejte se ho! Savčí mládě leží tiše o samotě a jeho matka je chodí krmit pouze několikrát za den, aby na ně neupozorňovala predátory. Osamocené mládě téměř nikdy není opuštěné, a pokud v jeho blízkosti rozšíříte lidský pach, jeho matka vycítí nebezpečí a může ho odvrhnout. Opravdu opuštěné mládě bezcílně bloudí a hlasitě naříká.

Naleznete-li opuštěné ptačí mládě, nepropadejte panice. Pokud je holé a neopeřené, zkuste ho vrátit zpět do hnízda, které nemůže být daleko. Je-li mládě opeřené, pravděpodobně ho sledují jeho rodiče a postarají se o něj, i když ještě neumí létat. Pouze v případě jeho ohrožení (kočky, psi, auta) ho vyzvedněte na vyvýšené místo (větev, římsu apod.) a ponechte v péči jeho rodičů. Zcela opuštěné ptačí mládě je nutno skrytě sledovat několik hodin. Pokud se po celou dobu neobjeví rodiče, dopravte ho k nám do Zahrady. U ptačích mláďat se nemusíte bát, že by lidský pach odradil rodiče. Ptáci totiž nemají téměř žádný čich. Více je znepokojuje rušení při hnízdění a časté návštěvy hnízda – pak mohou hnízdo opustit.

U zraněných dravců dbejte především na svou osobní bezpečnost. Při odchytu jej nejprve zakryjte dekou či větším kusem oděvu či jiného textilu, použijte rukavice a znemožněte dravci, aby vás zranil svými silnými drápy či zobákem. Umístěte jej do krabice s větracími otvory a přivezte. Umístění dravce do krabice je pouze přechodnou záležitostí na nezbytně nutnou dobu, než dravce předáte odborníkům! Nedávejte dravce do klece, během několika hodin by si zničil peří.

Zranění netopýra může být viditelné na první pohled (např. zlomené křídlo), ale může být i skryté (skoro vždy, když netopýra přinesla kočka nebo je nalezen na zemi nebo visí nízko nad zemí na viditelném místě). Zraněný netopýr nemůže ulovit potravu a pomalu umírá i mnoho dní.

Najdete-li holé mládě, pochází nejspíš z kolonie, která se nachází nedaleko. Dejte mládě poblíž místa, odkud pravděpodobně vypadlo (štěrbina, dutina), kam se však na něj nedostanou kočky či draví ptáci a kde na něj nebude pražit sluníčko. Není-li mládě příliš vyčerpané, zaleze samo do úkrytu. Matka může mládě najít po hlasu (i mimo úkryt). Pokud je matka nenajde, s největší pravděpodobností mládě uhyne. Protože ani při nejlepší péči nedokážeme v zajetí mláďatům nahradit mateřské mléko, nepomůže většinou ani předání odborníkům. Osrstěné zraněné mládě patří do rukou odborníkům.

Při odchytu netopýra vždy použijte kus pevné látky nebo koženou rukavici, při poranění může být manipulace bolestivá a zvíře pak kouše. Netopýra zbytečně nedrážděte, umístěte do menší krabičky a přivezte do záchranné stanice.

Moc vám děkujeme, že nejste lhostejní ke svému okolí.