ROK NA POLI A V ZAHRADĚ pro mateřské školy a 1.-3. třídy základní školy

Podzim v přírodě

V týdnu od 10. do 14. října u nás v Ekocentru Zahrada bude probíhat naše tradiční akce Podzim v přírodě. Během programu si děti projdou stezku areálem Ekocentra a budou plnit doprovodné úkoly, které jim letos přiblíží především polní a domácí plodiny a výrobky z nich. Program trvá 1 hodinu a je určen pro mateřské školy a nižší ročníky 1. stupně základních škol.  Vstupné 10 korun na dítě. Přihlášky předem na telefonu 326 329 113.

Dětem, které nenavštíví Podzim v přírodě se svojí třídou, doporučujeme Pětilístek se skřítkem Kaštánkem ve čtvrtek 13. 10. od 16:00 v Zahradě. V doprovodu rodičů si mohou projít tuto stezku a ještě vyrobit malou drobnost z přírodnin. Rodinné vstupné je 60 korun (1 rodič + 1-3 děti), příhlášky do úterý 11.10..