Pošta do budoucnosti doručí Vaši předpověď potomkům v roce 2061

Pošta do budoucnosti doručí Vaši předpověď potomkům v roce 2061

Dokážete si představit, jak bude vypadat vaše obec a domovská krajina za 50 let? Jak se projeví ubývání ropy, globální oteplování, stárnutí populace, migrace obyvatelstva a další planetární jevy v životě obyčejných lidí u nás na Mladoboleslavsku?
V rámci Týdne země Mladoboleslavska 2011, zaměřeného na proměny míst a krajiny našeho domova, oslovilo Ekocentrum Zahrada odborníky na problematiku dopravy, energetiky, ekologie a sociologie i další významné osobnosti našeho regionu a požádalo je o předpověď, jak se život a krajina Mladoboleslavska promění za příštích 50 let. Jejich prognózy budeme publikovat na tomto portálu, představíme je veřejnosti 16.dubna na Zeměfestu a na závěr Týdne Země odešleme „Poštou do budoucnosti“: uložíme je do časové schránky, aby přesně za 50 let vydala našim potomkům svědectví o našich dnešních názorech.

Svou předpověď budoucnosti spolu s osobním poselstvím můžete poslat Poštou do budoucnosti i Vy. Nejjednodušší je zodpovězení 12 níže uvedených otázek formou internetové ankety – Váš názor bude anonymně započítán do souhrnného odhadu budoucnosti uloženého do časové schránky Pošty do budoucnosti.
Pokud se chcete k některému z témat (rozvoj obcí, půda, doprava, energie, globalizace, spotřeba, finance, výchova a volný čas a jistoty) vyjádřit podrobněji, můžete k jednotlivým tématům diskutovat přímo pod anketními otázkami nebo napsat vlastní předpověď (využijte prosím připravené .pdf přílohy pro jednotlivá témata) pro uložení do časové schránky.

Každý, kdo doručí své osobní předpovědi (vlastnoručně sepsané s uvedením základních osobních údajů pro snadnou identifikaci potomky v roce 2061, nejlépe doplněné portrétní fotografií) nejpozději do 7. dubna 2011 do mladoboleslavského Ekocentra Zahrada, může využít Poštu do budoucnosti: jeho předpověď bude spolu s prognózami místních osobností a předních českých odborníků na konci Týdne Země 22.4. večer slavnostně uložena do časové schránky. Pošta do budoucnosti všechny předpovědi doručí přesně za 50 let: časová schránka bude otevřena v pátek 22. dubna 2061, kdy si ti mladší z nás se svými vnoučaty ověří, nakolik se naše předpovědi vyplnily.

Poslat Poštou do budoucnosti jen samotné osobní poselství příštím generacím nelze: je třeba ho doplnit alespoň jednou osobní předpovědí.

 

Anketa pro "Poštu do budoucnosti"

Následující přílohy slouží k vytištění pro Vaše psané prognózy k uložení do časové schránky, anonymní on-line anketu vyplníte za přílohami.