Pomozte při hledání nebezpečných prosklených ploch pro ptáky!

Typický důkaz nárazu ptáka do prosklené plochy, převzato z publikace Ptáci a skla od České společnosti ornitologické

Jeden z problémů, se kterým se ptactvo ve městech musí vypořádat, jsou prosklené plochy. Jejich množství a postavení například vůči městské zeleni může být pro ptáky fatální. Jen v České republice odhadem zahynou desítky až stovky tisíc ptáků po nárazu do takovýchto ploch. V Mladé Boleslavi tak postupně probíhá jejich zabezpečování (viz přiložené články) a i vy můžete jednoduše a efektivně přispět k jejich zabezpečení.

Některé prioritní zastávky již zabezpečeny byly (možno zhlédnout zde: zastavky.birdlife.cz), dalším krokem je vytipování těch, které by měly být zabezpečeny v blízké budoucnosti. V současné době již probíhá vyvádění mláďat mnoha druhů ptáků, jejich koncentrace, nejen v městském prostředí, je tak větší a potenciální možnost nárazu tudíž vyšší (ta pokračuje přes celé léto až do podzimu, kdy se připojují i ptáci často migrující městskými prostředími). Jak tedy pomoci? Pokud naleznete důkaz o nárazu do skleněné plochy zastávek či městských budov, a to ve formě tzv. „mastné skvrny“ na skleněném povrchu (viz obrázek níže), omráčeného/zraněného jedince či, bohužel, mrtvolky, budeme moc rádi, pokud zašlete informaci o daném místě, společně s přiloženou fotografií, dokládající jeden z výše popsaných důkazů, na emailovou adresu: j [dot] rutterle [at] gmail [dot] com

 

S Vaší pomocí tak budeme moci efektivněji pokračovat v tvorbě bezpečnějšího městského prostředí pro ptáky.

 

Děkujeme.

 

Články týkající se zabezpečování zastávek v Mladé Boleslavi:

https://m.mb-net.cz/zastavka-mhd-havlickova-ma-novy-polep-aby-uchranila-ptaky/d-58149

https://avifauna.cz/mlada-boleslav-se-stala-o-trochu-bezpecnejsi-pro-ptaky/

https://avifauna.cz/zabezpecovani-autobusovych-zastavek-v-mlade-boleslavi-pokracuje/

 

Další obecné informace o této problematice jsou dostupné na stránkách České společnosti ornitologické:

https://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-druhu/konflikty-ptak-clovek/ptaci-a-skla/

 

Mrtvá sýkora modřinka po nárazu do skla autobusové zastávky Havlíčkova
Kroužek Brontíci DDM Mladá Boleslav Ekocentra Zahrada a Pepa Rutterle při polepu první ze zastávek MHD