Novinky v Ekocentru

Bodlok pestrý

Milí návštěvníci,

postupně obnovujeme provoz naší kavárny, minizoo i pedagogického úseku.

Zájmové útvary obnovily svou činnost v týdnu od 18.května dle upraveného časového harmonogramu. Pro členy kroužků bude připravena dezinfekce, klubovny budou upraveny dle metodiky MŠMT. Abychom zajistili maximální bezpečí a komfort pro členy zú, budeme v době konání kroužků uzavírat minizoo pro veřejnost.

Kroužky končí svou činnost v týdnu od 22.do 26.6.

Klub Šneček již tento školní rok činnost neobnoví.

Kavárna bude otevřena přes okénko s upraveným sortimentem a za zpřísněných hygienických podmínek.

všední dny: 9:00 - 18:00

sobota, neděle: 13:00 - 18:00

Minizoo pro vás otevřeme v týdnu od 25.května v omezené provozní době:

všední dny: 9:00 - 14:00 (poté bude areál zpřístupněn pouze pro potřeby zú)

sobota, neděle: 13:00 - 18:00

 

Respektujte prosím pravidla, jimiž se musíme řídit a jež musíme kontrolovat:

v Ekocentru smí být jen určitý počet návštěvníků najednou. Buďte prosím trpěliví, pokud vás u vchodu požádáme o chvíli strpení.

dodržujte prosím bezpečnou vzdálenost 2 metry od ostatních návštěvníků

po areálu se pohybujte se zakrytými ústy a nosem

 

Vážíme si vaší podpory a jsme rádi, že nám zachováváte přízeň. Těšíme se na vás!