Mimořádné opatření v souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

Vážení rodiče,

na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví rušíme s účinností od 11. března do odvolání všechny zájmové kroužky a kluby na všech pracovištích DDM. Zároveň jsme nuceni zrušit i nedělní Maškarní karneval v Mnichově Hradišti (15. března). Nabídka menších jednorázových akcí, určených pro dospělé zájemce, zůstává nadále aktuální. Ekocentrum Zahrada zůstává pro veřejnost otevřená. Situaci budeme pečlivě sledovat a budeme reagovat na aktuální nařízení. Děkujeme za pochopení.