Aktivity pro školy Mladoboleslavska ke Dni Země 2015

V pondělí 16.2.2015 odpoledne se uskutečnily dvě informační schůzky pro pedagogy (pro 1. a pro druhý stupeň a SŠ zvlášť), na kterých získali kompletní informace a metodické materiály k letošním aktivitám, které připravilo Ekocentrum Zahrada k tématu "Skryté spouvislosti".

Žáci prvního stupně ZŠ se svými učiteli prozkoumají neviditelné vazby mezi jabloní, žížalami a včelami.
Žáci 2.st.ZŠ a středoškoláci si vyberou jeden velký environmentální či sociální problém lidstva, vypátrají, jak se na něm podílíme my svými každodenními životy a připraví informační kampaň pro své spolužáky z ostatních tříd.

Přihlášení pedagogové obdrželi všechny metodické materiály na informační schůzce, v elektronické podobě je najdete zde v přílohách ke stažení.

Případní další zájemci o zapojení do letošních aktivit ke Dni Země pro školy Mladoboleslavska, kontaktujte Ekocentrum Zahrada:
Honzu Cindra (2.stupeň ZŠ a SŠ),
Janu Janků (1.stupeň ZŠ).