12. červen - světový den boje proti dětské práci

12. červen - světový den boje proti dětské práci

Den 12. červen se z iniciativy OSN a ILO (Mezinárodní organizace práce) připomíná jako Světový den boje proti dětské práci. Přestože ILO si letos připomíná 100 let své existence a boj proti dětské práci byl od počátku její prioritou, vyřešit tento problém se bohužel dodnes nepodařilo. Informace o počtu dětí, jimž každodenní těžká práce znemožňuje školní docházku a přirozený rozvoj, jsou alarmující: celosvětově jde o 152 milionů dětí, především v Africe a Asii, z nichž téměř tři čtvrtiny pracují v zemědělství. 

Mezinárodní společenství se zavázalo vymýtit dětskou práci do roku 2025 (jde o jeden ze 17 cílů udržitelného rozvoje vyhlášených OSN). Velká Británie, Austrálie, Francie a Nizozemí už přijaly zákony, které zavazují firmy k tomu, aby problém dětské práce ve svých dodavatelských řetězcích řešily. Další země podobnou legislativu chystají. Ale dokud se rodiny zemědělců ze zemí globálního Jihu nebudou schopny důstojně uživit díky výnosům z prodeje vlastních výpěstků a tamější mladí lidé nebudou mít dostatek příležitostí najít si slušnou práci, bude obtížně dětskou práci vymýtit. Dětská práce je přitom součástí začarovaného kruhu chudoby: pokud dítě musí už v raném věku pracovat a nemá možnost chodit do školy, má mnohem menší šanci na to, že si v dospělosti bude vydělávat kvalifikovanou prací.

Mottem letošního dne boje proti dětské práce je: Děti by neměly pracovat na polích, ale na svých snech. To samo o sobě je v tuto chvíli „sen“. Fairtrade International ale dělá hodně proto, aby se stal skutečností. Kromě výše uvedeného například propojuje výrobní firmy přímo s pěstitelskými družstvy, od nichž tyto firmy nakupují fairtradové suroviny, a dává jim prostor, aby se samy přímo zapojily do řešení problémů s dětskou prací. Možnost přispět k naplnění tohoto snu ale má každý z nás – pokud budeme tím, co nakupujeme, zvyšovat poptávku po etických, sociálně a ekologicky udržitelných produktech, povzbudíme firmy k tomu, aby takové produkty vyhledávaly a nabízely. Nezbytnou součástí aktivit vedoucích k vymýcení dětské práce je také tlak na firmy a politiky, aby dělali další a razantnější kroky k vyřešení tohoto problému. Pokud se odpovědných spotřebitelů a aktivních občanů najde dost, nebudeme muset na vymýcení dětské práce čekat dalších 100 let.

Prolematice dětské práce se v Ekocentru věnujeme i my prostřednictvím výukového programu Hořká chuť čokolády, ve kterém studenty seznamujeme s tím, co všechno si kupujeme s čokoládou a kakaem: dětskou práci, bídu lidí, zamořenou půdu. Prožitkový program odhaluje globální souvislost na příkladu pěstování a výroby kakaa. Objasňuje princip férového obchodu a ukazuje, jak tuto skutečnost může ovlivnit každý z nás.

Autorem programu je Centrum globálního rozvojového vzdělávání NaZemi. Program je součástí cyklu Svět v nákupním košíku. (www.nazemi.cz).