Ozvěny Ekofilmu pro školy Mladoboleslavska

Datum akce: 22. listopad 2011 - 25. listopad 2011
Ozvěny Ekofilmu pro školy Mladoboleslavska

Divadelní sál Domu kultury Mladá Boleslav / pouze pro objednané školy – Zdarma.

Promítání filmů s ekologickou tematikou pro základní a střední školy z Mladé Boleslavi a okolí. Školní třídy lze přihlašovat na tři typy projekcí: A) pro 4.a 5. ročníky ZŠ, B) pro druhý stupeň ZŠ, C) pouze pro střední školy. Vstupné se nevybírá, kapacita je omezena.

Podrobný program a přihlášky:

A) Program pro 4.-5. ročník ZŠ (délka asi 65 minut)

Dvojice dokumentů: kratičký animovaný snímek Šedé město (ČR, 6 min., bez komentáře) otevře téma potřebnosti stromů a lesa pro lidi i ostatní živé organismy. Jejich pestrost a souhru ukáže hlavní film programu, plný jedinečných záběrů, makrosnímků i časosběrných sekvencí Království lesa (UK + Německo, 50min., český komentář).

B) Program pro 2. stupeň ZŠ (délka asi 55 minut, 1 dokument je v původním znění s českými titulky)
Společným tématem všech tří snímků tohoto bloku je les (pro jeho důležitost byl letošní rok vyhlášen mezinárodním rokem lesa). První dokument ( O lesech a lidech, U.S.A., 8min., české titulky) nabídne dokonalé letecké záběry nejrůznějších lesů na Zemi a stručný souhrn jejich významu a ohrožení. Druhý snímek (Les – Živá pumpa CO2, ČR, 10min.) názorně a populárně vysvětlí, jakým způsobem dokáže les ukládat CO2 z atmosféry. Třetí film (Silva Gabreta – Jak se rodí šumavský horský les, ČR, 27min.) ukazuje na příkladu Šumavy, jak se les přirozeně vyvíjí i jak se vyrovnává s ohroženími (třeba Lýkovcem).

C) Program pro střední školy (délka asi 110 minut, filmy s českými titulky)
Trojice snímků odhalující formou vhodnou pro dospívající málo ventilované problémy civilizace a pestrou mozaiku názorů a řešení: Lapeni v síti radiace (Německo, 31 min, české titulky) odhalí neviditelný svět všudypřítomné radiace z mobilních telefonů a dalších zdrojů. Český film Půlnoc (ČR, 40 min) nabízí několik originálních pohledů na naši posedlost světlem a absenci tolik potřebné tmy. Německý film Divocí výrostci – O zahradních pirátech a bylinkových čarodějkách (Německo, 29min., české titulky, částečně dabováno) ukazuje vtipnou formou několik individuálních či skupinových způsobů vzepření se globalizaci a nalezení smysluplného životního cíle.

 

JAK POTVRDÍTE SVOU PŘIHLÁŠKU?
1. Vyberte si program (A, B, C)
2. Zvolte optimální čas a termín: představení proběhnou ve dnech 22.-25.11.2011, začátky představení jsou v 8:15, 9:35 a v 11:00 (v tento čas se již začíná promítat!).
3. Ujasněte si, které další termíny a časy by pro Vás ještě byly přijatelné (vzhledem k projekci 3 různých bloků není možné vždy vyhovět Vašim požadavkům)!
4. Ujasněte si maximální počty žáků ve všech přihlašovaných třídách.
5. Telefonicky či e-mailem sdělte do Ekocentra ZAHRADA (tel. 326 329 113, mail zahrada [at] ddm-mb [dot] cz):
Školu, jméno vyučujícího a operativní kontakt (mail, mobil), vybraný blok (A, B či C), názvy tříd a maximální počty jejich žáků A všechny Vámi přijatelné termíny a časy.
Přihlášky přijímáme až do zaplnění kapacity, Vaše požadavky zaslané mailem potvrdíme do 3 pracovních dnů.

Promítá se v divadelním sále DK MB (vstup z opačné strany budovy, než je hlavní vchod). Vstupné se nevybírá.

Za pořádek a chování žáků zodpovídá doprovázející pedagog.

Po začátku představení nebude do hlediště nikdo vpuštěn, dřívější odchod z představení není možný.

Děkujeme za pochopení!