Ozvěny Ekofilmu pro školy Mladoboleslavska

Datum akce: 17. duben 2011 - 19. duben 2011
Ozvěny Ekofilmu pro školy Mladoboleslavska

Promítání filmů s ekologickou tematikou pro základní a střední školy z Mladé Boleslavi a okolí. Školní třídy lze přihlašovat na dva typy projekcí: jednu určenou pro 4.a 5. ročníky ZŠ, druhou pro druhý stupeň ZŠ a SŠ. Projekce s následnou reflexí jsou součástí letošního Týdne Země Mladoboleslavska a proběhnou v termínech 18.-20.4. v dopoledních hodinách v cca 1,5hodinových blocích. Podrobný program přikládáme níže, přihlášky předem nejpozději do 11.4. do Ekocentra Zahrada (do vyčerpání kapacity). Vstupné se nevybírá, kapacita je omezena.
Ozvěny Ekofilmu spolupořádá MŽP ČR, Ekocentrum Zahrada a Dům kultury Mladá Boleslav.

Podrobný program a přihlášky:

A) Program pro 4.-5. ročník ZŠ (délka asi 60 minut)

Dvojice česky mluvených dokumentů vybraných tak, abychom si uvědomili krásy a hodnoty naší české přírody (Natura Bohemica, ČR, 28 minut) a s nimi v kontrastu to, jak se naše chování může dotýkat domova a života lidí na druhém konci světa (Devět a půl: Deštný prales 1 + 2, Německo, 22 minut, reportáž o osobním příběhu malého chlapce, jehož domov- tropický prales – je ohrožen vykácením pro pěstování plodin na vývoz do Evropy).

B) Program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – VARIANTA 1

DOPORUČUJEME KE SHLÉDNUTÍ VŠEM TEENAGERŮM A VYUČUJÍCÍM OV A RV

Nová hra, USA, 80 minut, české titulky
Dnešní děti a dospívající tráví víc času ve virtuální realitě monitorů a displejů, než venku či v reálném prostředí se svými vrstevníky. Americký dokument Nová hra ukazuje zajímavý experiment, ve kterém je skupina „obrazovkových závisláků“ vytržena ze svého virtuálního světa a vydává se na své první reálné dobrodružství v přírodě, bez elektřiny, mobilů a dalších vymožeností civilizace. Nová hra zkoumá následky dětství prožitého v odtržení od přírody na šesti dospívajících a za doprovodu významného odborníka.

C) Program pro 2. stupeň ZŠ a SŠ – VARIANTA 2

Dvojice filmů která ukazuje, jak člověk může přírodní prostředí svou činností obohacovat, nebo naopak ohrožovat své přirozené sousedy:
Čechy - země stovek rybníků (Rakousko, 51 minut, titulky): Poetický rakouský dokument přiblíží krásy jihočeské „přírody stvořené člověkem“. Nevšední pohled na nevšední krajinu, kterou v minulosti vytvořil člověk, ale která nemá pro svá přírodní bohatství v Evropě obdoby.
Netopýři ve tmě (ČR, 26 minut): český dokument nabízí neobvykle blízký vhled do světa našich zranitelných netopýřích sousedů a ukazuje rizika, která je dnes ohrožují.

JAK SE PŘIHLÁSIT

1. Vyberte si program (A, B, C)
2. Zvolte optimální čas a termín: představení proběhnou ve dnech 18.-20.4.2011, začátky představení jsou v 8:00, 9:40 a v 11:20 (v tento čas se již začíná promítat!).
3. Ujasněte si, které další termíny a časy by pro Vás ještě byly přijatelné (vzhledem k projekci 3 různých bloků není možné vždy vyhovět Vašim požadavkům)
4. Ujasněte si maximální počty žáků ve všech přihlašovaných třídách.
5. Telefonicky či e-mailem sdělte do Ekocentra ZAHRADA (tel. 326 329 113, mail zahrada [at] ddm-mb [dot] cz):
Školu, jméno vyučujícího a operativní kontakt (mail, mobil), vybraný blok (A, B či C), názvy tříd a maximální počty jejich žáků, všechny přijatelné termíny a časy.
Přihlášky přijímáme až do zaplnění kapacity, Vaše požadavky zaslané mailem potvrdíme do 3 pracovních dnů.

Promítá se v divadelním sále DK MB (vstup z opačné strany budovy, než je hlavní vchod). Vstupné se nevybírá. Za pořádek a chování žáků zodpovídá doprovázející pedagog. Po začátku představení nebude do hlediště nikdo vpuštěn, dřívější odchod z představení není možný.