Nová metodická on-line pomůcka ekol.výchovy - seminář pro učitele v MB

Datum akce: 20. březen 2013

Vážení koordinátoři a příznivci environmentální výchovy,

nabízíme Vám jedinečnou příležitost k seznámení a vyzkoušení Multimediální ročenky CENIA - v ČR svým rozsahem a formou jedinečné on-line volně dostupné pomůcky pro EVVO na 2.stupni ZŠ a středních školách (přehledně a interaktivně nabízí 8 témat: Krajina, Voda, Vzduch, Půda, Energie, Doprava, Odpady a Spotřeba a výroba) pro skupinovou i samostatnou práci. 

Celoodpolední seminář proběhne v Mladé Boleslavi ve středu 20.března, účastníci budou důkladně metodicky proškoleni k využití on-line Multimediální ročenky a za účast v semináři a praktickou realizaci 2 následných testovacích výukových hodin se svými žáky či studenty obdrží osobní odměnu 750Kč (bez zbytečných formalit).

Bližší informace najdete v příloze, přihlášky (elektronicky či telefonem na kontakty uvedené v příloze) raději obratem - kapacita je omezena na 10 účastníků z okresu Mladá Boleslav. Semináře se nemohou zúčastnit pedagogové, kteří již už školením v rámci projektu prošli (to jsou zejm. absolventi posledních specializačních studií pořádaných SSEV Pavučina v rámci projektu Specializované činnosti v EV, proškolení proběhlo na jaře 2012).