"A co děti! Mají si kde hrát?" - Velká hra o ceny pro MŠ, ŠD a 1.stupeň ZŠ zahájena

letáček akce

 Právě startuje pětiměsíční projekt pro MŠ a třídy 1.stupně ZŠ - pedagogové se svými třídami mají šanci se přihlásit do 16.11.2012.

Úvodním seminářem pro 26 zúčastněných učitelek MŠ a ZŠ a vychovatelek školních družin byla v úterý 30.10. odstartována pětiměsíční Velká hra o ceny. Jejím smyslem je nabídnout pedagogům a jejich prostřednictvím i rodičům dětí z MŠ a 1.stupně ZŠ dostatek námětů pro zajištění podmínek pro zdravý a přirozený vývoj dětí. Organizátoři Velké hry z Ekocentra Zahrada se zaměřili především na dostatek pohybu v přírodě, zajištění přirozeně obohaceného přírodního prostředí i ve školních zahradách MŠ a ZŠ a dostatek podnětů pro samostané pozorování a bádání dětí (přilákání drobných živáčků do školní zahrady, pěstování rostlin apod.).

Projekt sleduje moderní trendy zajištění zdravého vývoje dětí prostřednictvím obohaceného přírodního prostředí, které k nám míří z Dánska, Německa a Rakouska. Učitelky či vychovatelky, které se se svými třídami rozhodnou do Velké hry zapojit, získají za symbolický účastnický poplatek (10Kč/dítě na celý projekt) mnoho podnětných inspirací a metodických materiálů, se kterými budou pracovat ve své škole a jejím okolí (nemusí tedy s dětmi nikam cestovat). Všichni účastníci, kteří splní alespoň 5 volitelných úkolů, si na konci Velké hry sami vyberou některé z hodnotných cen (např. vrbovou chýši či nové stromy a keře do školní zarhady, badatelské lupy, pinzety a atlasy, ptačí budky, žížalí ZOO či hmyzí hotýlky atd.). Předání cen účastníkům proběhne 13.4.2013 na Zeměfestu.

Všichni účastníci úvodního semináře obdrželi kompletní informace o Velké hře spolu se zadáním úkolů první ze čtyř etap hry v tištěné podobě. Stejné materiály najdete zde v první příloze, druhou přílohou je námětník her a aktivit S přírodou v přírodě, třetí je přihláška do Velké hry.

Pro další informace či tištěnou podobu zadání Velké hry se neváheje obracet do Ekocentra Zahrada (kontaktní osoba Honza Cindr, tel. 326329113 či 724985149, mail jan.cindr (zavináč)ddm-mb.cz).

Uzávěrka přihlášek je v pátek 16.11.2012 v Ekocentru Zahrada.

 

Jako bonus pro zapojené pedagogy i zvídavé rodiče přidáváme odkazy na 3 základní publikace k tématu (kompletní publikace v pdf ke stažení):

Strejčková, Emilie a kol.: Děti, aby byly a žily. Praha : MŽP ČR, 2005.

Gründler, Elisabeth, Schäfer, Norbert: Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu. MŽP 2010.

Vošahlíková, Tereza: Ekoškolky a lesní mateřské školky. MŽP 2010.