Zobrazit jen položky, kde
  • je
Nadpisikona řazeníKindNode TypeStavČasJazyk
21.1.2013 uzelObrázekvydáno31/01/2013 - 12:19Česky
22.1.2013 uzelObrázekvydáno31/01/2013 - 12:19Česky
23.1.2013 uzelObrázekvydáno31/01/2013 - 12:19Česky
24.1.2013 uzelObrázekvydáno31/01/2013 - 12:20Česky
25 let od podpisu Montrealského protokolu uzelObrázekvydáno14/10/2012 - 21:13Česky
25.1.2013 uzelObrázekvydáno31/01/2013 - 12:20Česky
26. 12. 2013 uzelAktualitavydáno26/12/2013 - 20:16Česky
26.1.2013 uzelObrázekvydáno31/01/2013 - 12:20Česky
26.7.2013 uzelObrázekvydáno29/07/2013 - 13:40Česky
27. 7. 2013 uzelObrázekvydáno29/07/2013 - 13:40Česky
27.1.2012 uzelObrázekvydáno16/02/2012 - 22:04Česky
27.1.2013 uzelObrázekvydáno31/01/2013 - 12:20Česky
27.12. 2013 uzelAktualitavydáno27/12/2013 - 19:38Česky
28. 12. 2013 uzelAktualitavydáno28/12/2013 - 20:31Česky
28. 7. 2013 uzelObrázekvydáno29/07/2013 - 13:39Česky
28.1.2012 uzelObrázekvydáno16/02/2012 - 22:05Česky
28.1.2013 uzelObrázekvydáno31/01/2013 - 12:21Česky
28.7.2013 uzelObrázekvydáno29/07/2013 - 13:42Česky
29.1.2012 uzelObrázekvydáno16/02/2012 - 22:05Česky
3.2.2012 uzelObrázekvydáno16/02/2012 - 22:07Česky
3.8.2013 uzelObrázekvydáno04/08/2013 - 11:32Česky
30 z povolených 35 denních PM10 nadlimitů v MB „vyčerpáno“ uzelAktualitavydáno03/11/2014 - 14:00Česky
30.1.2012 uzelObrázekvydáno16/02/2012 - 22:05Česky
31.1.2012 uzelObrázekvydáno16/02/2012 - 22:06Česky
4 pohledy na zájmovou lokalitu uzelObrázekvydáno07/11/2012 - 19:47Česky
4 pohledy na zájmovou lokalitu ze str. 12 Oznámení záměru uzelObrázekvydáno14/12/2012 - 15:10Česky
4 pohledy na zájmovou lokalitu, oznámení záměru STC1595- Městský krytý bazén MB, str. 12 uzelObrázekvydáno26/02/2013 - 17:31Česky
4 pohledy na zájmovou lokalitu, oznámení záměru STC1595- Městský krytý bazén MB, str. 12 uzelObrázekvydáno06/03/2013 - 23:34Česky
4. emisní stupeň (zelená plaketa)- značení mobilních zdrojů dle míry znečištˇování ovzduší uzelObrázekvydáno04/06/2012 - 20:51Česky
4. změna ÚPSÚ MB- P11-bydlení individuální v lokalitě Debř – Láskov – 20,806 ha uzelAktualitavydáno01/11/2013 - 22:19Česky
5.2.2012 uzelObrázekvydáno16/02/2012 - 22:07Česky
5.3.2012 uzelObrázekvydáno11/03/2012 - 14:55Česky
6.2.2012 uzelObrázekvydáno16/02/2012 - 22:07Česky
6.3.-11.3.2012 MB a KLADNO střed města uzelObrázekvydáno11/03/2012 - 14:57Česky
7.10.2013-Pole denních koncentrací PM10 v ČR, zdroj: ČHMÚ uzelObrázekvydáno08/10/2013 - 20:30Česky
7.2.2012 uzelObrázekvydáno16/02/2012 - 22:08Česky
71,8 % polochy území ORP MB jsou dle dat z roku 2011 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) z důvodů překračování imisního limitu pro denní koncentrace PM10 uzelObrázekvydáno14/01/2013 - 15:56Česky
71,8 % polochy území ORP MB jsou dle dat z roku 2011 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) z důvodů překračování imisního limitu pro denní koncentrace PM10 uzelObrázekvydáno15/01/2013 - 18:24Česky
8. ročník vítání ptačího zpěvu již tuto sobotu 26.4. uzelAktualitavydáno24/04/2014 - 20:22Česky
8.12.2012- stoka Evropy uzelObrázekvydáno11/12/2012 - 15:11Česky
8.2.2012 uzelObrázekvydáno16/02/2012 - 22:08Česky
9.2.2012 uzelObrázekvydáno16/02/2012 - 22:08Česky
9.3.2012 uzelObrázekvydáno11/03/2012 - 14:54Česky
AIM- SMBOA uzelObrázekvydáno25/01/2012 - 23:09Česky
Aktuality z Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje uzelAktualitavydáno16/07/2013 - 20:59Česky
Aktuality z Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje uzelAktualitavydáno08/10/2013 - 15:39Česky
Aktuality z Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje uzelAktualitavydáno08/01/2014 - 18:18Česky
Aktualizace integrovaného programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Středočeského kraje 2012 uzelAktualitavydáno15/08/2012 - 22:26Česky
Aktuální legislativa ochrany ovzduší v ČR uzelAktualitavydáno19/01/2013 - 22:20Česky
Aktuální seznam uzavřených komunikací II. a III. třídy ve Středočeském kraji uzelAktualitavydáno03/06/2013 - 14:50Česky