Ochránci přírody varují před nevhodným krmením syslů na Radouči.

Ochránci přírody varují před nevhodným krmením syslů na Radouči.

Během loňského roku došlo k nebývalé změně chování zdejších syslů. Syslové zcela ztratili svůj přirozený pud a na místo, aby se sami snažili najít si potravu, jsou ochotni přiběhnout ke svému přirozenému nepříteli – člověku – a loudit od něj kdejaký pamlsek. Dokonce jsme se setkali s případy, kdy hlavně z nedočkavosti vyběhli dětským návštěvníkům po nohách. Chceme vás ubezpečit, že syslové nejsou žádné divoké šelmy a rozhodně nemají v úmyslu vás napadnout nebo vám ublížit. K vám je žene jen touha nasytit se. V průběhu roku si zvykli, že je občané krmí, zjistili, že je to pro ně jednodušší, než si vyhledávat potravu sami, a tak budou střety člověk versus sysel stále častější.

Syslové se tímto chováním stávají bezbrannější, protože jsou ochotni sníst téměř vše, co jim nabídnete. Jsme rádi, že sysly krmíte, ale prosíme vás, abyste jim dávali jen potravu pro ně vhodnou jako např. oříšky, mrkev, okurky, salát.

Co jim opravdu nedělá dobře, jsou čokoláda, sušenky, mastné pokrmy, apod.

Dále vás chceme požádat, abyste při venčení psů nenechávali pronásledovat sysly a nedovolili jim rozhrabávat králičí nory, které syslové hojně využívají. Syslové jsou, ač to na Radouči nevypadá, velice vzácní a kriticky ohrožení živočichové, se kterými se setkáte jen na pár místech v ČR. Snažme se proto společně je chránit a zachovat tuto populaci pro další generace.  

Děkujeme za sysly. :-)

Členové

ZO ČSOP Klenice