O nás

Často se tážeme, nakolik je naše Zahrada trvale udržitelná..

„Zahrada je prostor, který využívá člověk ke svému užitku, ale dokáže přitom dodržovat pravidla hospodaření přírody a zachovávat křehkou rovnováhu všech bytostí, které v tomto prostoru spolu žijí. Snažíme se hledat způsoby, jak být dobrými zahradníky krajiny, kterou obýváme a využíváme…"

Ekocentrum Zahrada je součástí Domu dětí a mládeže v Mladé Boleslavi. Zaměření pracoviště na ekologickou výchovu a osvětu se datuje od roku 2007, kdy byl také poprvé použit název Ekocentrum Zahrada, namísto dřívějšího Zahrada DDM. Provoz celého areálu zajišťují profesionální chovatelé a zahradníci, pravidelné zájmové kroužky, programy pro školy a akce pro veřejnost připravují a zajišťují pedagogičtí pracovníci ekocentra.

Ekocentrum Zahrada je prostřednictvím DDM členem národní sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

Lidé v Zahradě

Jana Majerová -  vedoucí ekopedagogů

Marianna Křepelková - ekopedagog
Martina Kotlabová - ekopedagog
Eliška Pýchová - ekopedagog

Josef Sochor - vedoucí provozu
Tomáš Šimonek - chovatel
Markéta Fenclová - chovatelka

Dana Burešová - zahradnice

Bohdana Mouchová - pracovnice kavárny
Helena Komárková - pracovnice kavárny

Renata Holanová - uklizečka