O nás

Vodní svět

„Zahrada je prostor, který využívá člověk ke svému užitku, ale dokáže přitom dodržovat pravidla hospodaření přírody a zachovávat křehkou rovnováhu všech bytostí, které v tomto prostoru spolu žijí. Snažíme se hledat způsoby, jak být dobrými zahradníky krajiny, kterou obýváme a využíváme…"

Ekocentrum Zahrada je součástí Domu dětí a mládeže v Mladé Boleslavi. Zaměření pracoviště na ekologickou výchovu a osvětu se datuje od roku 2007, kdy byl také poprvé použit název Ekocentrum Zahrada, namísto dřívějšího Zahrada DDM. Provoz celého areálu zajišťují profesionální chovatelé a zahradníci, pravidelné zájmové kroužky, programy pro školy a akce pro veřejnost připravují a zajišťují pedagogičtí pracovníci ekocentra.

Lidé v Zahradě

Marianna Křepelková -  vedoucí pedagogického úseku, ekopedagog

Martina Kotlabová - ekopedagog

Petra Štrojsová - ekopedagog

Kamil Kreisinger - ekopedagog

 

Tomáš Šimonek - chovatel

Markéta Fenclová - chovatelka

Dana Burešová - zahradnice

Zdenka Kernerová - chovatelka

 

Bohdana Mouchová - pracovnice kavárny

Helena Komárková - pracovnice kavárny

Renata Holanová - uklizečka

Chýše