Jak můžete pomoci Vy?

Adoptujte si zvíře v miniZOO či stanici pro handicapované živočichy. Seznam zvířat k adopci najdete zde.

Nabídněte své schopnosti jako externí vedoucí kroužku či programů ekologické výchovy
Máme zájem o otevřené a flexibilní spolupracovníky s alespoň minimálními pedagogickými a přírodovědnými znalostmi a zkušenostmi a ochotou k dlouhodobější spolupráci a osobnímu rozvoji. Kroužky v Zahradě se konají pravidelně každý týden (obvykle 1,5h.) od září do června, jednotlivé přírodovědné a ekologické programy nepravidelně podle objednávek škol. Vhodné i pro studenty vysokých škol a aktivní důchodce. V případě zájmu kontaktujte Jaroslavu Mincbergerovou (326 329 113).

Přineste zvířatům suché pečivo či jablka
Provozní pracovníci Zahrady od Vás rádi přijmou dobře usušené neplesnivé pečivo a zdravá (třeba scvrklá, ale nenahnilá) jablka kdykoliv v provozní době Zahrady. Darování většího množství než 1 pytel či 1 přepravku oznamte prosím předem na tel. 326 329 113.

Podpořte finančně provoz a rozvoj Ekocentra a miniZOO
Každý malý i větší finanční dar pomůže ke zkvalitnění péče o zvířata, k financování akcí a programů ekocentra i k uskutečnění drobných i větších vylepšení v areálu miniZOO. Drobné finanční dary můžete vhodit do uzamčené skleněné nádoby v naší kavárně. Dárcům větších částek rádi zařídíme potřebný doklad pro odpočet daru z daňového základu. Pro domluvu o konkrétní formě a účelu věcných či finančních darů kontaktujte Jaroslavu Mincbergerovou (tel.724 985 148), pro upřesnění účetních formalit kontaktujte pí. Čančíkovou na ekonomickém oddělení DDM (tel. 326 323 281).

Staňte se dobrovolným pomocníkem
Uvítáme pomoc při přípravě a organizaci akcí Ekocentra Zahrada pro děti i dospělé. Kontaktujte pedagogy v ekocentru osobně či na tel. 326 329 113.