Knihovna a pomůcky

DVD Hlasy noci - Noční ptáci a žáby

Cílová skupina:
 • Mateřské školy
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň
 • Víceletá gymnázia
Výukový předmět: Přírodověda, přírodopis

Dvě DVD s hlasy nočních živočichů - První DVD je věnováno sovám a ostatním nočním ptákům, druhé je věnováno žábám a dále živočichům, které vydávají zvuky jim podobné. Zvuky jsou doplněny fotografiemi a informacemi, co jednotlivé zvuky znamenají.

DVD Členovci

Cílová skupina:
 • ZŠ - 1. stupeň: 7-12
 • ZŠ - 2. stupeň: 12-15
 • Víceletá gymnázia: 11-19
 • Střední školy: 15-19
Výukový předmět: Přírodověda, přírodopis, biologie

 DVD si klade za cíl seznámit diváky s říší členovců tak, jak to učebnice neumožňují - v detailech, souvislostech, příbězích, věcně i emotivně. DVD je členěno do pěti filmů a dvanácti částí. Uživatel má možnost si zvolit, zda bude sledovat s druhovými jmény nebo bez nich.

Rybí vystřihovánky

Cílová skupina:
 • Mateřské školy: 5-6
 • ZŠ - 1. stupeň: 6-11
Výukový předmět: Přírodověda, Výtvarná výchova

 Vystřihovánky základních druhů sladkovodních ryb s jejich stručným popisem + hra na poznávání ryb.

Měřič spotřeby energie

Cílová skupina:
 • ZŠ - 1. stupeň: od 5.ročníku
 • ZŠ - 2. stupeň: do 9. ročníku
 • Víceletá gymnázia
 • Střední školy
Výukový předmět: F, OV

Jednoduchý měřič spotřeby energie pro všechny běžné elektrospotřebiče na 220V měří jejich okamžitý příkon (0,2 - 3680W). Díky nízké prahové hodnotě měření je možné měřit i spotřeby v režimu STANDBY. Měřící sadu včetně informačních materiálů zapůjčila energetická společnost PRE

"Ze starého nové"

Cílová skupina:
 • ZŠ - 1. stupeň: od 5.ročníku
 • ZŠ - 2. stupeň: do 9. ročníku
 • Víceletá gymnázia
 • Střední školy
Výukový předmět: Fy, PV, OV

Sada laminovaných fotografií a vzorků z provozů zpracovávajících odpad (papír, plasty, PET lahve, tetrapack, organický odpad, spalovna, skládka) s metodickými náměty využití

Tajemství vody - kufr plný pokusů

Cílová skupina:
 • ZŠ - 1. stupeň: od 4. ročníku
 • ZŠ - 2. stupeň: do 9. ročníku
Výukový předmět: Ch, Bi, Z, Fy

Objemný kufr s kompletními pomůckami pro 39 praktických žákovských pokusů s vodou obsahuje i metodickou příručku pro učitele a 30ks žákovských manuálů. Sadu vytvořila a věnovala společnost Veliola water

Didaktické puzzle - život a vývoj v rybníce (150Kč)

Cílová skupina:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň
 • Víceletá gymnázia

Metodické pomůcky obsahující 4 aktivity. Hlavní část s barevnými puzzly organismů v biotopu. V podkladu je černobílý obrázek zachycující nižší vývojová stádia živočichů, kteří jsou zobrazeni na barevném obrázku. Karta živočišného systému s charakteristikami živočichů a možností zařadit organismy z hlavní části do systému. Karta vývoje některých živočichů se slovním popisem vývojových stádií a možností sestavovat barevné dílky z hlavní části.
Organizmy zobrazené na dílcích hlavní části je možno seřadit do potravních řetězců.

Didaktické puzzle - život a vývoj v lese (100Kč)

Cílová skupina:
 • ZŠ - 1. stupeň
 • ZŠ - 2. stupeň
 • Víceletá gymnázia

Metodické pomůcky obsahující 4 aktivity. Hlavní část s barevnými puzzly organismů v biotopu. V podkladu je černobílý obrázek zachycující nižší vývojová stádia živočichů, kteří jsou zobrazeni na barevném obrázku. Karta živočišného systému s charakteristikami živočichů a možností zařadit organismy z hlavní části do systému. Karta vývoje některých živočichů se slovním popisem vývojových stádií a možností sestavovat barevné dílky z hlavní části.
Organizmy zobrazené na dílcích hlavní části je možno seřadit do potravních řetězců.

Sada na výrobu recyklovaného papíru

Cílová skupina:
 • ZŠ - 1. stupeň: od 1. ročníku
 • ZŠ - 2. stupeň: do 9. ročníku
 • Víceletá gymnázia
 • Střední školy
Výukový předmět: Ch, Bi, VV, PV

Kompletní vybavení pro výrobu recyklovaného papíru, stačí přinést dostatek starých novin…