VEČER PRO (NESPOKOJENÉ) CYKLISTY: Na kole po městě – jak dál?

Datum akce: 18. duben 2012
Na kole po městě - jak dál?

Středeční večer by neměli zmeškat ti, kteří se pravidelně či občas pohybují po našem městě na kole. Podmínky pro cyklisty v MB se sice trochu zlepšují (nové a opravené cyklostezky v Habeši), ale cyklisté stále patří k ohrožené skupině a rozvoj cyklodopravy je na okraji zájmu vedení města. Ve středu se proto v rámci společné diskuse pokusíme zmapovat požadavky mladoboleslavských cyklistů pro zlepšení podmínek pro cyklisty v MB a načerpáme cennou inspiraci pro jejich prosazování z desetiletých zkušeností pražského sdružení Auto*Mat, které se snaží o zlepšení podmínek pro cyklodopravu v Praze (u jeho zrodu stál režisér Petr Mareček a jeho známý stejnojmenný dokumentární film).

 

 

 

 

 

 

 

 

Na kole po městě – jak dál?
st 18.4.2012 od 17:00 Vzdělávací centrum Na Karmeli
Kolo jako dopravní prostředek po městě je rychlé, zdravé a ekologické, ale…
Téměř desetileté zkušenosti se snahou přizpůsobit město i potřebám cyklistů s řadou úspěchů i zklamání představí Jakub Stránský z pražské iniciativy Auto*Mat. Následující diskuse by měla srovnat současný stav cyklodopravy v MB s požadavky pro její další rozšíření a možnosti prosazování zájmu městských cyklistů.
Jakub Stránský - iniciativa Auto*Mat, Honza Cindr – Ekocentrum ZAHRADA

Na kole po městě - jak dál?